Brukerveiledningene som finnes på denne nettsiden er de mest oppdaterte versjonene som er tilgjengelige for øyeblikket. Alle veiledninger er gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel. For å være sikker på at du alltid har den nyeste veiledningen bør du sjekke dette nettstedet regelmessig for oppdateringer.

Close

Fikse blokkering i patronens vannspraydyse

Fikse blokkering i patronens vannspraydyse

1.

2.

Ta ut rengjøringsnålen fra den bakre enden av børsten, og sett den rett inn i vannspraydysen.
* Vannåpningen kan bli skadet hvis ikke nålen settes rett inn eller hvis den tvinges inn i hullet. En slik skade kan føre til at vannet ikke sprayes ut i riktige vinkler. Bruk den medfølgende NSK dyserengjøringsnålen. Å bruke en rengjøringsnål som ikke er fra NSK kan føre til feilaktig retning på vannsprayingen.

3.

4.

Blås luft fra borsiden på håndstykket ved hjelp av en sprøyte.

5.

Når du setter patronen tilbake i hodet på håndstykket må du passe på at O-ringen settes korrekt på plass. Hvis blokkeringen er i turbinen eller koblingsleddet må du kontakte NSK-forhandleren for reparasjon.

Hvis du føler at vannforsyningen er utilstrekkelig ved installasjon av NSK luftturbin.

NSKs luftturbinen er utformet for å utføre sprayvann ved å blande vann og Hvis trykket til luften for rester er betydelig høyere enn vanntrykket, kan vanntilførselen minske på grunn av trykkforskjellen. Hvis det er tilfelle må du justere trykket på luften for rester. NSK anbefaler at du benytter NSK’s multimåler for å foreta korrekte og nøyaktige justeringer.